Dear friends:

 

Hope I have not been forgotten. I was your English teacher whom you love to hate (remember copying the sentence for 200 times). It has been more than 34 years since we last met, yet friendship is like stars in the sky, you don’t see them very often, however, you know that they are always there. Let’s use this website to renew our friendship and share our beautiful memories in our wonderful journey of life. I would like to take this opportunity to thank Vinh for all his hard work he put in to create the web for us all.

David Tuong Dieu Lu  

Mến chào Khánh Vinh và tất cả các bạn thân thương của chúng ta,

Các bạn có thấy Khánh Vinh là người tài đức không? Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta một người bạn đầy lòng sốt sắng, như một người làm công của Đức Chúa Trời.

Cầu xin Chúa đại dụng Khánh Vinh trong nước của Ngài, cầu xin Chúa ban ơn dư dật trên đời sống của mỗi người chúng ta, hầu cho tấm lòng của mỗi chúng ta sớm trổ hoa kết trái cho Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Jêsus đã vì tình bạn hữu mà hy sinh thân mình, để chúng ta được sống, và sống mạnh mẽ, yêu thương người khác như mình, sống để sáng danh Đức Chúa Trời trên đất. Sống để vui hưởng sự thắng trong đời nầy và trong cả đời sau.

Chúng ta sẽ chẳng chết đâu, nhưng sẽ đều sống lại và sống đời đời trong nước Đức Chúa Trời, là Cha của Ngài và là Cha của mỗi chúng ta. Bên cạnh Đức Chúa Jêsus là bạn hữu của mỗi người chúng ta. Ngợi khen Đức Chúa trời về mọi điều Ngài đã làm trên đời sống của mỗi người chúng ta: Thật là tuyệt vời.

Cô sẽ gởi thêm các tài liệu khác mà cô đã nhận, để chúng ta cùng xem chung. Nếu có ý kiến gì xin cho cô biết, để bổ sung thêm, làm cho trang Web được thêm lên mãi... Hẹn gặp lại.

 

Vũ thị Quảng

 

 

Dear Khanh Vinh and all of our beloved friends,

 

Do you see Khanh Vinh as a man of virtue? Thank God--You have given us a friend of full fervor, as servant of God.

May the Lord fully utilize Khanh Vinh in His kingdom, may God richly bless the lives of each one of us, that the hearts of everyone bear the fruit for God, because Jesus had sacrificed Himself for friendship, so that we can live, and live strongly, love others as ourselves, to live to glorify God on earth. Live to enjoy the victory in this life and in later life.

We will not perish, but live and will live forever in the kingdom of God, His Father and the Father of us all. Beside Jesus are the friends of every one of us. Praise God for everything He has done in the life of each one of us--it's wonderful.

I will send additional documents that I had been receiving, so we can share with each other. If you have comments, please let me know what to add to make our website bloom ... See you later.

Vũ thị Quảng

Mến chào Khánh Vinh và tất cả các bạn thân thương của chúng ta,
Cùng gởi lời chào thân ái đến tất cả các Giáo sư cũ của Trường Huỳnh Kiến Hoa,
Trong đó có giáo sư Lư Diệu Tường-Liên, cũng là người đồng hương hiện nay. Ngoài ra không biết còn có giáo sư nào khác đang sống ở Canada nữa không?

Thời gian trôi qua nhanh quá, ngày xưa dưới mái trường thân yêu, có các giáo sư giảng dạy đã lập gia đình, thì nay đã lên hàng cao niên trường thọ, với con cháu đầy nhà.
Số còn lại, người có gia đình, người còn độc thân, vui vẻ trẻ trung với các học sinh của lớp.
Ngày nay, các học sinh có gia đình riêng, con cái đều đã lớn, sau hơn 35 năm xa cách. Nếu nói như Kinh thánh đã chép thì chúng ta nẩy nở như cỏ non trên đất.

May mắn biết bao nhiêu, chúng ta có cơ hội được gặp lại nhau, cho dù mỗi người một phương trời xa cách.
Tại trang web nầy, giống như được ngồi dưới mái trường xưa, hay dưới gốc cây cao, tàn lá xum xuê, chúng ta kể cho nhau nghe những kỷ niệm vui buồn, những hy vọng trong tương lai, hay những kinh nghiệm sống sót trong đời...

Hôm nay, xin gởi đến quý giáo sư cũ, và các em học sinh, hình chụp trong ngày Lễ Giáng Sinh 2011, cùng với gia đình Dư Cẩm Đường,
Và hình gia đình ghé thăm Chambly, một trận chiến cũ giữa hai đội quân Anh và Pháp tại Montreal.
Mong rằng, lần tới, sẽ gởi bài viết, nói về việc mới người mới, để chúng ta kinh nghiệm sự thay đổi của một con người là như thế nào.

Tạ ơn Cha thiên thượng đã nối kết chúng ta với nhau, cầu xin Ngài cũng ban ơn cho mỗi người chúng ta được hưởng phước cho đến lâu dài.
Cầu xin Ngài ban cho chúng ta được đầy dẫy sự khôn ngoan và thông sáng cùng sự sống, sự sống lại và sự sống đời đời,
Cầu xin Ngài gìn giữ mỗi người chúng ta và dòng dõi tương lai của chúng ta được lớn lên trong đường lối thiên thượng đã vạch ra trên đất: Ngay thẳng, chân thật, công bình, và yêu thương. Amen!

Vũ Thị Quảng

 
Make a Free Website with Yola.